نویسنده = محمودآبادی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر بیوچار تفاله پسته بر جذب سطحی فلوراید در محلول آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.22059/ijswr.2021.308429.668709

ابوالفضل خادمی جلگه نژاد؛ مجید فکری؛ مجید محمودآبادی