نویسنده = مجید محمودآبادی*
ارزیابی برخی شاخص‌های تکامل خاک در خاک‌های متأثر از سنگ‌های رسوبی و آذرین شمال کرمان

دوره 54، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 85-103

10.22059/ijswr.2023.352148.669407

الهام سلیمانی ساردو؛ محمد هادی فرپور؛ مجید محمودآبادی*؛ اعظم جعفری


برآورد برخی خصوصیات خاک با استفاده از تحلیل داده‌های طیفی (Vis-NIR) و انواع روش‌های پیش‌پردازش

دوره 52، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 1557-1569

10.22059/ijswr.2021.320713.668918

سحر طاقدیس؛ محمد هادی فرپور؛ مجید فکری؛ مجید محمودآبادی*


تأثیر بیوچار تفاله پسته بر جذب سطحی فلوراید در محلول آبی

دوره 52، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 825-838

10.22059/ijswr.2021.308429.668709

ابوالفضل خادمی جلگه نژاد؛ مجید فکری؛ مجید محمودآبادی