نویسنده = علیرضا راهب
تعداد مقالات: 3
1. شواهد میکرومورفولوژیکی هوازدگی بازالت و شیشه آتشفشان در خاک های مناطق نیمه خشک البرز میانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

10.22059/ijswr.2021.312469.668775

علیرضا راهب؛ احمد حیدری؛ بهاره کریم زاده