نویسنده = فیض اله پور، فرید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مقایسه کارآیی شاخص‌های طیفی گیاهی با استفاده از تصاویر پهپاد سنجش از دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.22059/ijswr.2021.316053.668849

فرید فیض اله پور؛ سینا بشارت*؛ بختیار فیضی زاده؛ وحید رضاوردی نژاد؛ بهزاد حصاری


2. مقایسه عملکرد مدل‌های هیدرولیکی مختلف و ارائه مدل ترکیبی BMA به‌منظور شبیه‌سازی حرکت آب در خاک

دوره 49، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 13-24

10.22059/ijswr.2018.133364.667312

فرید فیض اله پور؛ سینا بشارت؛ افشین خورسند