نویسنده = مجید باقر نژاد
بررسی تغییرات کانی‌های رسی و وضعیت منگنز خاک در افق‌های سطحی و عمقی تعدادی از خاک‌های شالیزاری استان فارس

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 345-360

10.22059/ijswr.2020.308016.668702

سیروس شاکری؛ مجید باقر نژاد؛ عبدالصمد غلامی؛ ابوالفضل آزادی


بررسی نحوه تشکیل و طبقه‌بندی خاک‌های موجود در یک ردیف پستی و بلندی در منطقه فسارود داراب (استان فارس)

دوره 50، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 2539-2553

10.22059/ijswr.2019.280278.668186

پگاه خسروانی؛ مجید باقر نژاد؛ سید علی ابطحی؛ رضا قاسمی فسایی