نویسنده = سیروس جعفری
تعداد مقالات: 5
3. مقایسه نتایج سه روش اندازه گیری میزان رس قابل انتشار در خاکهای خوزستان

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 123-134

10.22059/ijswr.2018.246794.667803

سیروس جعفری؛ الهام بردبار؛ منصور غنیان


5. تحول خاکها و کانیهای رسی آن در اثر زهکشی و کاربری در آبرفتهای حاشیه رودخانه کارون

دوره 47، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 1-12

10.22059/ijswr.2016.57973

سیروس جعفری؛ فرزانه بنده الهی؛ بیژن خلیلی مقدم