نویسنده = علی اشرف امیری نژاد
تأثیر بیوچار و اسید هیومیک بر کاهش تنش قلیائیت در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22059/ijswr.2024.371418.669650

پردیس فیض عباسی؛ علی اشرف امیری نژاد؛ فرانک رنجبر


اثرات کمپوست زباله شهری و کود دامی بر کمبود آب در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L)

دوره 55، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 17-32

10.22059/ijswr.2023.364735.669564

انتصار کاظم جواد؛ علی اشرف امیری نژاد؛ جابر اسماعیل خلف محمد


کاربرد اسید سالیسیلیک و زئولیت برای کاهش تنش قلیائیت در گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.)

دوره 54، شماره 7، مهر 1402، صفحه 1027-1041

10.22059/ijswr.2023.361970.669531

فرزانه خداوند؛ علی اشرف امیری نژاد؛ مختار قبادی


بررسی اثرات بیوچار و اسید ‌سالیسیلیک بر کاهش تنش سرب در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L)

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 539-547

10.22059/ijswr.2020.313282.668795

خدیجه فیضی؛ علی اشرف امیری نژاد؛ مختار قبادی