نویسنده = امیری نژاد، علی اشرف
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثرات بیوچار و اسید سالیسیلیک بر کاهش تنش سرب در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1399

10.22059/ijswr.2020.313282.668795

خدیجه فیضی؛ علی اشرف امیری نژاد؛ مختار قبادی