نویسنده = حبیبی کندبن، عمار
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از شاخص‌های خارجی فرآیند ارزیابی سریع در شبکه آبیاری قزوین

دوره 48، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 491-502

10.22059/ijswr.2017.63416

عمار حبیبی کندبن؛ مریم کیهانی؛ عاطفه پرورش ریزی؛ مهرداد شیخ حسینی


2. بررسی و آنالیز مدل آسیب‌پذیری آبخوان با استفاده از توابع متعامد تجربی و تحلیل خوشه‌ای

دوره 47، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 637-647

10.22059/ijswr.2016.59333

عمار حبیبی کندبن؛ رزگار عرب زاده؛ افشین اشرف زاده