نویسنده = سمیه سیما
تولید نقشه‌های دمای سطح زمین با قدرت تفکیک مکانی بالا از داده‌های ماهواره Sentinel-2،( مطالعه موردی: اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

10.22059/ijswr.2023.350130.669385

محمدحسین تقی خانی؛ سمیه سیما؛ ایمان رییسی دهکردی؛ نعمت الله کریمی