نویسنده = عزیزیان قطار، اصغر
تعداد مقالات: 10
1. اصلاح و بهبود کارائی منبع بارشی مبتنی بر رطوبت خاک SM2RAIN-ASCAT در سطح ایران در گام‌های زمانی روزانه و ماهانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22059/ijswr.2021.318173.668880

سکینه کوهی؛ اصغر عزیزیان؛ لوکا بروکا


9. ارزیابی عملکرد روش پردازش تصویر در تخمین ضریب زبری مانینگ در لایه سطحی بستر رودخانه‌ها

دوره 47، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 711-722

10.22059/ijswr.2016.59978

فرزام حسن نژاد شریفی؛ امیر صمدی؛ اصغر عزیزیان قطار