نویسنده = تیرگر سلطانی، محمدتقی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارآیی مدل‏ها در توصیف توزیع اندازه ذرات خاک

دوره 45، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 199-209

10.22059/ijswr.2014.51622

علی‌اصغر ذوالفقاری؛ محمدتقی تیرگر سلطانی؛ محمدرضا یزدانی؛ الهام سلیمانی ساردو