نویسنده = امیر صمدی
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد روش ساختار ناشی از حرکت (SFM) برای تعیین اندازه ذرات سطحی بستر در آبراهه‌های شنی

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 215-230

10.22059/ijswr.2018.254906.667879

پریسا زمانی؛ سید حسین مهاجری؛ امیر صمدی


3. ارزیابی عملکرد روش پردازش تصویر در تخمین ضریب زبری مانینگ در لایه سطحی بستر رودخانه‌ها

دوره 47، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 711-722

10.22059/ijswr.2016.59978

فرزام حسن نژاد شریفی؛ امیر صمدی؛ اصغر عزیزیان قطار