نویسنده = سعید قائدی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر کدورت آب آبیاری بر دقت اندازه‌گیری میزان رطوبت به‌وسیله‌ی دستگاه تتاپروب

دوره 49، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 729-737

10.22059/ijswr.2017.233358.667680

سعید قائدی؛ پیمان افراسیاب؛ معصومه دلبری


2. بررسی اثر تلفیق آب شور و شیرین در منطقة سیستان

دوره 46، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 455-463

10.22059/ijswr.2015.56735

سعید قائدی؛ پیمان افراسیاب؛ عبدالمجید لیاقت


3. استفادۀ تلفیقی از آب شور و غیر شور در کشت سورگوم و آفتابگردان در دشت سیستان

دوره 46، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 173-182

10.22059/ijswr.2015.55923

سعید قائدی؛ پیمان افراسیاب؛ عبدالمجید لیاقت؛ عیسی خمری