نویسنده = جلیل کاکه
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی کمی کیفت خاک در کاربری های مختلف در بخشی از اراضی جنوب شرق قزوین

دوره 48، شماره 5، بهمن و اسفند 1396، صفحه 941-950

10.22059/ijswr.2017.127498.667256

منوچهر گرجی؛ جلیل کاکه؛ علیرضا علی محمدی


2. ارزیابی کمی کیفیت خاک در کاربری‌های مختلف در بخشی از اراضی جنوب شرق قزوین

دوره 47، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 775-784

10.22059/ijswr.2016.59984

جلیل کاکه؛ منوچهر گرجی؛ علیرضا علی محمدی


3. بررسی تأثیر پوسته‌های زیستی بر ویژگی‌های هیدرولوژیکی خاک در مراتع قره‌قیر استان گلستان

دوره 44، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 397-403

10.22059/ijswr.2013.50412

جلیل کاکه؛ منوچهر گرجی؛ علی طویلی؛ محمد سهرابی؛ احمدعلی‌ پوربابایی