نویسنده = پرویزی، منصور
تعداد مقالات: 3
2. مطالعة آزمایشگاهی تأثیر سپری‏ های قائم و مایل در کنترل نشت و پدیدة جوشش در پی سازه‏ های آبی

دوره 46، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 59-70

10.22059/ijswr.2015.54296

مهدی یوسفی؛ محمد صدقی اصل؛ منصور پرویزی


3. مطالعه آزمایشگاهی جریان غیر دارسی درون مصالح متخلخل دانه ای

دوره 45، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 413-422

10.22059/ijswr.2014.52594

محمد باقر صلاحی؛ محمد صدقی اصل؛ منصور پرویزی