نویسنده = ملکوتی، محمدجعفر
تعداد مقالات: 5
1. اثر کاربرد آب مغناطیسی بر جذب عناصر غذایی به وسیله گیاه لوبیا در شرایط شور

دوره 49، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1419-1431

10.22059/ijswr.2018.226045.667625

فاطمه آقامیر؛ حسینعلی بهرامی؛ سعید عشقی؛ محمد جعفر ملکوتی


2. هم‌دماهای جذب سطحی و رهاسازی بور روی کلسایت: اثر قدرت یونی و pH محلول

دوره 45، شماره 3، آذر و دی 1393، صفحه 345-351

10.22059/ijswr.2014.52199

عزیز مجیدی؛ رسول راهنمایی؛ محمد جعفر ملکوتی


3. تاثیر مصرف چهار ساله سولفات روی بر عملکرد و کیفیت پرتقال سانگین

دوره 42، شماره 1، مهر و آبان 1390، صفحه 77-86

علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری؛ محمد جعفر ملکوتی


4. انجام توصیه کودی پتاسیم با استفاده از معادله میچرلیخ– بری در برخی از مزارع گندم آبی استان کرمانشاه

دوره 42، شماره 1، مهر و آبان 1390، صفحه 121-128

علی عبدالهی؛ محمدجعفر ملکوتی؛ جلال قادری


5. بررسی اثر باقیمانده سولفات منگنز بر رشد، عملکرد و جذب منگنز توسط سویا

دوره 42، شماره 1، مهر و آبان 1390، صفحه 143-153

علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری؛ محمدجعفر ملکوتی