نویسنده = مهدوی، علی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه آزمایشگاهی انتقال املاح به سمت آب سطحی و زیرزمینی

دوره 51، شماره 4، تیر 1399، صفحه 961-974

10.22059/ijswr.2020.288537.668309

زهرا سلیمی؛ علی مهدوی مزده؛ بیژن نظری


3. مطالعة آزمایشگاهی مشخصات هیدرولیکی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای کم‌فشار

دوره 45، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 37-45

10.22059/ijswr.2014.51169

محبوبه سادات ملائی؛ علی مهدوی مزده؛ علیرضا وطن خواه


4. مطالعه نظری و آزمایشگاهی روشهای خطی سازی معادله جذب سینتیک مرتبه دو

دوره 41، شماره 2، بهمن و اسفند 1389، صفحه 265-272

علی مهدوی؛ محمدحسین امید؛ سیدمحمود کاشفی پور