نویسنده = صدقی اصل، محمد
تعداد مقالات: 3
2. ارائه حل تحلیلی مسأله نشت محصور از پی های آبرفتی و ارزیابی آن

دوره 47، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 129-135

10.22059/ijswr.2016.57985

احمدرضا محسنیان؛ محمد صدقی اصل؛ منصور پرویزی


3. مطالعه آزمایشگاهی جریان غیر دارسی درون مصالح متخلخل دانه ای

دوره 45، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 413-422

10.22059/ijswr.2014.52594

محمد باقر صلاحی؛ محمد صدقی اصل؛ منصور پرویزی