نویسنده = حسن توفیقی
تعداد مقالات: 8
1. سینتیک جذب سطحی آرسنیک در چند خاک: اثر آنیون‌های رقیب و مقایسه مدل‌های سینتیکی

دوره 51، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 3147-3159

10.22059/ijswr.2020.310210.668739

ارژنگ فتحی گردلیدانی؛ حسن توفیقی *؛ کریم شهبازی


5. اثر کربنات کلسیم و pH بر سینتیک تثبیت فسفر در خاک های مختلف

دوره 46، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 739-748

10.22059/ijswr.2015.56797

حسن توفیقی؛ مصطفی شیرمردی


6. اثر ماده آلی بر سینتیک تثبیت فسفر در چند خاک مختلف

دوره 46، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 567-577

10.22059/ijswr.2015.56745

مصطفی شیرمردی؛ حسن توفیقی