نویسنده = پرویز ایران نژاد
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل عدم قطعیت برآوردهای ماهواره‌ای و مبتنی بر پایگاه داده‌های اقلیمی تبخیر- تعرق واقعی (مطالعه موردی : حوضه کرخه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

ابوذر قره خانی؛ نوذر قهرمان؛ پرویز ایران نژاد


2. توسعه یک مدل جفت شده سطح زمین-آب‌شناسی به‌منظور بهبود شبیه‌سازی جریان رودخانه در حوضه کرخه

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 257-270

مریم شفیعی؛ جواد بذرافشان؛ پرویز ایران نژاد


3. کاربرد تصاویر ماهواره‌ای چند زمانه در بهبود دقت مدل‌های پیش‌یابی فنولوژی ذرت

دوره 48، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 11-24

مهدی قمقامی؛ نوذر قهرمان؛ خلیل قربانی؛ پرویز ایران نژاد


4. مقایسه عملکرد دو مدل‌‌ شبیه‌سازی فیزیکی و رگرسیونی برای برآورد دمای خاک زیر پوشش چمن در اقلیم کرج

دوره 45، شماره 3، آذر و دی 1393، صفحه 243-253

نوذر قهرمان؛ پرویز ایران نژاد؛ رضا نوروز ولاشدی