نویسنده = احمدی، حجت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر تشک جلبکی بر الگوی رسوب در جریانهای تکسویه و موج دار

دوره 47، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 43-53

10.22059/ijswr.2016.57977

محمد همتی؛ حجت احمدی؛ استفان لانزونی؛ وحید رضاوردی نژاد


2. مطالعة آزمایشگاهی تأثیر تابع هدایت هیدرولیکی بر مدل‌سازی نشت از بدنة سدهای خاکی

دوره 45، شماره 3، آذر و دی 1393، صفحه 299-307

10.22059/ijswr.2014.52194

حجت احمدی؛ حسین رضایی؛ کامران زینالزاده


3. اثر نرخ کرنش بر تغییرات فشار آب منفذی در آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت

دوره 41، شماره 1، مرداد و شهریور 1389

حجت احمدی؛ حسن رحیمی؛ عباس سروش؛ عبدالحسین هورفر