نویسنده = جواد بهمنش
تعداد مقالات: 4
1. پیش‌بینی خشکسالی با استفاده از مدل ترکیبی GEP-GARCH(مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سلماس)

دوره 50، شماره 6، آبان 1398، صفحه 1317-1329

10.22059/ijswr.2019.271596.668069

عباس عباسی؛ کیوان خلیلی*؛ جواد بهمنش؛ اکبر شیرزاد