نویسنده = عابدی کوپایی، جهانگیر
تعداد مقالات: 7
1. امکان سنجی میزان کاهش شوری آب با استفاده از گیاه آتریپلکس لنتی‌فورمیس در بستر زئولیت

دوره 51، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 2901-2912

10.22059/ijswr.2020.304498.668653

مرتضی عبدالحسینی؛ منوچهر حیدرپور؛ جهانگیر عابدی کوپایی


2. مدل سازی آب زیرزمینی به منظور تعیین ضرایب هیدرودینامیکی در آبخوان آزاد (مطالعه موردی: دشت کرمانشاه)

دوره 50، شماره 3، مرداد 1398، صفحه 687-700

10.22059/ijswr.2018.258115.667915

خدیجه براتی؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ آرش آذری؛ الهام درویشی؛ علی یوسفی


3. بررسی اثر زهکشی خشک بر نحوه حرکت و توزیع کاتیون‌ها با استفاده از یک مدل فیزیکی

دوره 49، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1215-1225

10.22059/ijswr.2018.240499.667744

شهاب انصاری؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ بهروز مصطفی زاده؛ محمد شایان نژاد؛ محمد رضا مصدقی*


4. مطالعه خصوصیات پرش هیدرولیکی مستغرق روی سطوح زبر و شیب معکوس

دوره 49، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 683-693

10.22059/ijswr.2017.241923.667763

ناهید پورعبدالله؛ منوچهر حیدرپور؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ جهانشیر محمد زاده


5. کاهش تبخیر از مخازن ذخیره آب با استفاده از پوشش های شناور در اصفهان

دوره 49، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 597-605

10.22059/ijswr.2017.233481.667681

الهام مظاهری؛ جهانگیر عابدی کوپایی


6. تاثیر کربن فعال تولید شده از مخروط های درخت کاج در کاهش پارامترهای شوری آب آبیاری

دوره 48، شماره 5، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1097-1107

10.22059/ijswr.2017.223400.667599

محسن قاسمی؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ منوچهر حیدرپور؛ محمد دیناری


7. تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر ویژگی های مکانیکی خاک های گچی

دوره 46، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 245-253

10.22059/ijswr.2015.55929

جهانگیر عابدی کوپایی؛ سمانه سلطانیان؛ مهدی قیصری