نویسنده = جمال عبدالهی علی بیک
تعداد مقالات: 9
1. تثبیت یک خاک رسی به روش الکتروکنتیک با استفاده از محلول کلسیم کلرید

دوره 49، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1277-1287

10.22059/ijswr.2018.248319.667818

محمد مقدس؛ علی رئیسی استبرق؛ جمال عبدالهی علی بیک؛ فاطمه غازیانی؛ علی وکیلی


2. بهسازی خاک در برابر پدیده رگاب با استفاده از صفحات ژئوگرید

دوره 48، شماره 2، مرداد و شهریور 1396، صفحه 289-297

10.22059/ijswr.2017.62629

سپیده اکرمی؛ علی رئیسی استبرق؛ جمال عبدالهی بیک


3. اثر دما بر خصوصیات تورمی یک خاک متورم‌شونده در چرخه‌های خشک و تر

دوره 47، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 677-686

10.22059/ijswr.2016.59975

محدثه امینی کلهرودی؛ علی رئیسی استبرق؛ جمال عبدالهی


4. تأثیر روش‌های حرارتی و شستشو در پاکسازی یک خاک رسی آلوده به گازوئیل

دوره 47، شماره 2، مرداد و شهریور 1395، صفحه 417-425

10.22059/ijswr.2016.58346

محمود بابالار؛ علی رییسی استبرق؛ جمال عبدالهی علی بیک؛ غلامعلی وکیلی


5. بررسی اثر کیفیت شیمیایی رطوبت اولیه بر خواص مکانیکی یک خاک متورم شونده در چرخه‏ های تر و خشک

دوره 46، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 71-79

10.22059/ijswr.2015.54297

امین سلطانی؛ علی رئیسی استبرق؛ جمال عبدالهی


6. بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی خاک سیمان تهیه شده از خاک رسی آلوده به مواد هیدروکربنی

دوره 46، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 141-149

10.22059/ijswr.2015.54303

مهدی خطیبی؛ علی رئیسی استبرق؛ نادر عباسی؛ جمال عبداللهی علی بیک


7. رفتار تورمی‌ـ انقباضی خاک‌های متورم‌شونده تحت سربار و کیفیت آب مختلف

دوره 45، شماره 3، آذر و دی 1393، صفحه 309-315

10.22059/ijswr.2014.52195

مهرداد مقدس؛ علی رئیسی استبرق؛ جمال عبداللهی


8. بررسی رفتار تغییر حجمی خاک‌های متورم‌شوندة تثبیت‌شده با الیاف نواری

دوره 45، شماره 3، آذر و دی 1393، صفحه 317-324

10.22059/ijswr.2014.52196

حدیثه رفعت جو؛ علی رئیسی استبرق؛ جمال عبدالهی


9. بهسازی خاک در برابر رگاب با استفاده از الیاف مصنوعی

دوره 44، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 263-269

10.22059/ijswr.2013.50216

خالد سلطان نژاد؛ علی رئیسی استبرق؛ جمال عبدالهی‌بیک؛ محمدحسین امید