نویسنده = علیرضا وطن خواه
کاربرد معادلات دیفرانسیل کسری در تحلیل خط نشت در محیط‌های متخلخل درشت‌دانه

دوره 51، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 563-574

10.22059/ijswr.2019.290536.668343

نوشین اصلاحی؛ علیرضا وطن خواه؛ محمد صدقی اصل


تحلیل آبگذری فلوم‌های نوع SMBFدر شرایط جریان آزاد و مستغرق

دوره 50، شماره 7، آذر 1398، صفحه 1635-1649

10.22059/ijswr.2019.274649.668109

یونس امین‌پور؛ علیرضا وطن خواه؛ جواد فرهودی


روندیابی سیلاب با استفاده از مدل ماسکینگام با مشتق مرتبه کسری

دوره 50، شماره 7، آذر 1398، صفحه 1667-1676

10.22059/ijswr.2019.275566.668120

میرمحمد بایرامی؛ علیرضا وطن خواه؛ آرزو نازی قمشلو


تخمین دبی در کانال‌های نیم دایره‌ای توسط صفحه آویخته

دوره 50، شماره 5، مهر 1398، صفحه 1183-1191

10.22059/ijswr.2018.261828.667965

هژیر قادری نیا؛ امین سیدزاده؛ علیرضا وطن خواه محمدآبادی


مطالعة آزمایشگاهی مشخصات هیدرولیکی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای کم‌فشار

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 37-45

10.22059/ijswr.2014.51169

محبوبه سادات ملائی؛ علی مهدوی مزده؛ علیرضا وطن خواه