نویسنده = پرورش ریزی، عاطفه
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل ماتریس همبست تعاملات آب‌های فرامرزی در حوضه آبریز هیرمند

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 273-300

10.22059/ijswr.2020.305456.668661

سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی؛ عاطفه پرورش ریزی


2. استفاده از شاخص‌های خارجی فرآیند ارزیابی سریع در شبکه آبیاری قزوین

دوره 48، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 491-502

10.22059/ijswr.2017.63416

عمار حبیبی کندبن؛ مریم کیهانی؛ عاطفه پرورش ریزی؛ مهرداد شیخ حسینی


3. کاربرد پمپ های دور متغیر در طراحی و بهره‌برداری سامانه‌های تقاضامدار آبیاری

دوره 46، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 41-48

10.22059/ijswr.2015.54294

مرتضی دلفان آذری؛ عاطفه پرورش ریزی