نویسنده = حمید زارع ابیانه
ضریب زبری در لوله‌های زهکش پوشش‌دار و بدون پوشش صاف و موجدار

دوره 54، شماره 9، آذر 1402، صفحه 1381-1396

10.22059/ijswr.2023.356581.669466

محمد محبیان بن بازاری؛ حمید زارع ابیانه*


تعیین بهترین مدل محاسبه ضریب تشت در منطقه آمل بر پایه‌ی آنالیز حساسیت

دوره 42، شماره 1، مهر 1390، صفحه 9-17

وحید یزدانی؛ عبدالمجید لیاقت؛ حدیثه نوری؛ حمیده نوری؛ حمید زارع ابیانه