نویسنده = راهنمایی، رسول
تعداد مقالات: 3
1. جذب سطحی رقابتی آرسنات و فسفات روی کلسایت

دوره 51، شماره 9، آذر 1399، صفحه 2247-2257

10.22059/ijswr.2020.301553.668588

مجتبی مقبلی؛ رسول راهنمایی؛ اسماعیل گلی کلانپا؛ ناصر برومند


2. هم‌دماهای جذب سطحی و رهاسازی بور روی کلسایت: اثر قدرت یونی و pH محلول

دوره 45، شماره 3، آذر و دی 1393، صفحه 345-351

10.22059/ijswr.2014.52199

عزیز مجیدی؛ رسول راهنمایی؛ محمد جعفر ملکوتی


3. بررسی رفتار باری کانی کائولینایت در محلول الکترولیت کلرید سدیم‌

دوره 45، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 95-101

10.22059/ijswr.2014.51175

مصطفی عبدالله پور؛ رسول راهنمایی؛ ملیحه طالبی؛ فاطمه آقامیر