نویسنده = مرید، سعید
تعداد مقالات: 6
3. مقایسه و تحلیل سری زمانی تراز آب دریاچه‌های ارومیه و وان

دوره 43، شماره 1، خرداد و تیر 1391، صفحه 95-101

10.22059/ijswr.2012.24977

شیدا جلیلی؛ سعید مرید؛ دیوید لیوینگستون؛ رضا نامدار قنبری


5. تحلیل احتمالاتی شدت- مدت خشکسالی در استان تهران با استفاده از توابع مفصل

دوره 41، شماره 1، مرداد و شهریور 1389

مهدی امیدی؛ محسن محمدزاده؛ سعید مرید


6. مقایسه عملکرد شاخصهای ماهواره‌ای و هواشناسی در پایش خشکسالی

دوره 39، شماره 1، بهمن و اسفند 1388

شیدا جلیلی؛ سعید مرید؛ پرویز ضیائیان فیروزآبادی