نویسنده = سعید مرید
مقایسه و تحلیل سری زمانی تراز آب دریاچه‌های ارومیه و وان

دوره 43، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 95-101

10.22059/ijswr.2012.24977

شیدا جلیلی؛ سعید مرید؛ دیوید لیوینگستون؛ رضا نامدار قنبری


مقایسه عملکرد شاخصهای ماهواره‌ای و هواشناسی در پایش خشکسالی

دوره 39، شماره 1، اسفند 1388

شیدا جلیلی؛ سعید مرید؛ پرویز ضیائیان فیروزآبادی