نویسنده = علی رضا واعظی
بررسی تغییرپذیری مکانی شاخص‌های کیفیت خاک در کشتزارهای منطقه نظرآباد در غرب استان البرز

دوره 51، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1755-1768

10.22059/ijswr.2020.299323.668538

علی رضا واعظی؛ رسول میرخانی؛ حامد رضایی؛ لیلا اسماعیل نژاد


تغییرات زمانی عامل مدیریت زراعی مدل USLE در ابعاد رخداد و مراحل رشد در گندم دیم

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 231-243

10.22059/ijswr.2019.256574.667897

علی رضا واعظی؛ مجید باقری؛ علی رضا خانجانی


مطالعه تأثیر مالچ کاه و کلش گندم بر نگهداشت رطوبتی خاک در شرایط دیم

دوره 49، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 955-964

10.22059/ijswr.2018.219065.667560

زهرا رضایی پور؛ علی رضا واعظی؛ محمد بابااکبری


اثر توأم تشکیل سله و درز و شکاف سطحی بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 565-572

10.22059/ijswr.2017.63426

زهرا رمضانی؛ علی رضا واعظی؛ فاطمه بابایی


تغییرپذیری زمانی تولید رواناب تحت تأثیر شیب در خاک‌های با بافت مختلف

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 77-85

10.22059/ijswr.2017.61342

مجتبی کرد؛ علی رضا واعظی؛ محمد حسین مهدیان


ارائۀ رابطۀ رگرسیونی بین عملکرد گندم دیم و ویژگی‌های خاک در منطقه‌ای نیمه‌خشک در استان زنجان

دوره 46، شماره 4، دی 1394، صفحه 715-725

10.22059/ijswr.2015.56795

فاطمه بابائی؛ علی رضا واعظی؛ مهدی طاهری؛ احسان زرین آّبادی؛ سیده فاطمه اسلامی


اثرات ابعاد کرت بر تولید رواناب تحت رخدادهای منفرد باران طبیعی

دوره 43، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 335-342

10.22059/ijswr.2013.35352

فرخ اسدزاده؛ منوچهر گرجی؛ علیرضا واعظی؛ رضا سکوتی؛ مهدی شرفا


کارایی پلی‌وینیل‌استات در کاهش رواناب و رسوب در خاک مارنی تحت تأثیر رخدادهای یکسان باران

دوره 43، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 179-184

10.22059/ijswr.2012.25054

علیرضا واعظی؛ سمیه حمیدی نهرانی؛ محمدحسین محمدی؛ جلال صبا