نویسنده = اسدی کنگرشاهی، علی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر مصرف چهار ساله سولفات روی بر عملکرد و کیفیت پرتقال سانگین

دوره 42، شماره 1، مهر و آبان 1390، صفحه 77-86

علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری؛ محمد جعفر ملکوتی


2. بررسی اثر باقیمانده سولفات منگنز بر رشد، عملکرد و جذب منگنز توسط سویا

دوره 42، شماره 1، مهر و آبان 1390، صفحه 143-153

علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری؛ محمدجعفر ملکوتی