نویسنده = اجرائی، عبدالکریم
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه پذیرفتاری مغناطیسی در برخی خاک‏های اکوییک و غیراکوییک استان فارس

دوره 41، شماره 2، بهمن و اسفند 1389، صفحه 147-159

حمیدرضا اولیائی؛ ابراهیم ادهمی؛ عبدالکریم اجرائی؛ مهدی نجفی قیری؛ مجید رجائی