نویسنده = پارسی نژاد، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. بررسی امکان استفاده گیاه از تلفات عمقی و برآورد واقعی راندمان کاربرد آب

دوره 41، شماره 1، مرداد و شهریور 1389

مرجان روستایی؛ مسعود پارسی نژاد؛ عبدالمجید لیاقت


2. اثر شدت زهکشی در دوره‌های مختلف رشد کلزا به عنوان کشت دوم بعد از برنج (مطالعه موردی: استان گیلان)

دوره 41، شماره 1، مرداد و شهریور 1389

آرش فرزام صفت؛ مسعود پارسی نژاد؛ محمدرضا یزدانی؛ جعفر شریعتمداری؛ حمیده نوری؛ سیدفرهاد موسوی؛ فرید اجلالی