نویسنده = شمس اله ایوبی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه میکرومورفولوژیک تکامل افق آرجیلیک در خاک های لسی نواحی مرطوب و نیمه مرطوب جنوب غرب استان گلستان

دوره 41، شماره 2، بهمن و اسفند 1389، صفحه 237-249

شادی قرقره چی؛ فرهاد خرمالی؛ شهلا محمودی؛ شمس اله ایوبی


2. مقایسه مدل‌های نسبی و توازن جرمی در برآورد فرسایش و رسوب به روش رادیونوکلئوید سزیم-137 در منطقه اردل چهارمحال و بختیاری

دوره 41، شماره 1، مرداد و شهریور 1389

فریده عباس زاده افشار؛ شمس اله ایوبی؛ احمد جلالیان؛ حسین خلقی؛ فرید اصغری زاده