نویسنده = فرهاد خرمالی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه میکرومورفولوژیک تکامل افق آرجیلیک در خاک های لسی نواحی مرطوب و نیمه مرطوب جنوب غرب استان گلستان

دوره 41، شماره 2، بهمن و اسفند 1389، صفحه 237-249

شادی قرقره چی؛ فرهاد خرمالی؛ شهلا محمودی؛ شمس اله ایوبی


3. پیش بینی عملکرد گندم با استفاده از ویژگی های خاک به کمک تجزیه به مؤلفه های اصلی

دوره 40، شماره 1، بهمن و اسفند 1388

شمس‌اله ایوبی؛ سارا محمدزمانی؛ فرهاد خرمالی