نویسنده = توفیقی، حسن
تعداد مقالات: 5
3. اثرات تغییر کاربری جنگل برخصوصیات فیزیکوشیمیایی، ذخیره کربن آلی و تنفس خاک در منطقه کلاردشت

دوره 43، شماره 1، خرداد و تیر 1391، صفحه 37-46

10.22059/ijswr.2012.24971

ابراهیم مقیسه؛ احمد حیدری؛ محمد قنادی مراغه؛ حسن توفیقی؛ فریدون سرمدیان؛ مصطفی کریمیان اقبال


4. مقایسه معادلات سینتیکی برای توصیف آزادشدن آهن از برخی خاکهای آهکی

دوره 40، شماره 1، بهمن و اسفند 1388

مجتبی بارانی مطلق؛ حسن توفیقی


5. سینتیک آزاد شدن منگنز در برخی از خاکهای آهکی ایران

دوره 40، شماره 2، بهمن و اسفند 1388

عبدالامیر بستانی؛ حسن توفیقی