نویسنده = لیاقت، عبدالمجید
تعداد مقالات: 8
1. برآورد پارامترهای معادلة توده‌ای- پراکنشی تعادلی با استفاده از داده‌های هیدرولیکی خاک

دوره 42، شماره 2، بهمن و اسفند 1391، صفحه 241-248

10.22059/ijswr.2012.24352

محمدعلی محمودی؛ مهدی شرفا؛ مهدی همایی؛ عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی


2. تعیین بهترین مدل محاسبه ضریب تشت در منطقه آمل بر پایه‌ی آنالیز حساسیت

دوره 42، شماره 1، مهر و آبان 1390، صفحه 9-17

وحید یزدانی؛ عبدالمجید لیاقت؛ حدیثه نوری؛ حمیده نوری؛ حمید زارع ابیانه


3. به‌گزینی تک‌آبیاری و تاریخ کاشت برای ارقام گندم در شرایط دیم

دوره 41، شماره 2، بهمن و اسفند 1389، صفحه 179-188

علیرضا توکلی؛ عبدالمجید لیاقت


4. بررسی امکان استفاده گیاه از تلفات عمقی و برآورد واقعی راندمان کاربرد آب

دوره 41، شماره 1، مرداد و شهریور 1389

مرجان روستایی؛ مسعود پارسی نژاد؛ عبدالمجید لیاقت


5. قابلیت کاربرد پوسته برنج به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی

دوره 40، شماره 1، بهمن و اسفند 1388

کامی کابوسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ حسن رحیمی


7. برآورد شاخص کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از ویژگی‌های زودیافت خاک در تعدادی از خاک‌های شور و آهکی

دوره 39، شماره 1، بهمن و اسفند 1388

حجت امامی؛ مهدی شرفا؛ محمدرضا نیشابوری؛ عبدالمجید لیاقت


8. ارزیابی یکنواختی کودآبیاری در آبیاری جویچه‌ای

دوره 39، شماره 1، بهمن و اسفند 1388

فریبرز عباسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ امیر گنجه